Het inbouwen van het F4-register in een NMS8250/55/80

Het bovenstaande schema bevat 2 ICís welke boven op IC 171 ( 74LS175) gesoldeerd worden.
Dit schema is bedoeld voor het zogenaamde F4 register welke van toepassing is in de BASIC 3.0 ROM
die toch op zín minst aanwezig moet zijn als je de V9958 VDP gebruikt in een MSX 2 computer.
Het #Y0 signaal (&HF4) wordt betrokken uit pen 4 van IC 159 ( 74LS139 ).
Het #RD signaal wordt betrokken van pen 38 van de S-3527 (engine).
Het #WR signaal wordt betrokken van pen 39 van de S-3527 (engine).
Het #RESET signaal wordt betrokken van pen 1 van IC 171 ( 74LS175 ).
Het D7 signaal wordt betrokken van pen 4 van IC 171 ( 74LS175 ).
Voor wat betreft de V9958 ten opzichte van een V9938 zit er in de aansluitingen niet zoveel verschil in.
Na het wat lastig desolderen van de V9938 en hiervoor een shrinked-dip 64 polige gedraaide IC-voet er
weer in gesoldeerd te hebben, hoeft alleen de pennen 4 en 21 (van de V9958) aan de +5Volt
gemonteerd te worden. Er wordt gesuggereerd dat er een diode van pen 26 (V9958) aan de #wait-lijn
van de Z80 gemonteerd moet worden. Echter blijkt dit in de praktijk niet nodig te zijn.
Tot zo ver wat betreft de ombouw naar een V9958 in een NMS 8250/55/80.

Het inbouwen van het F4-register in andere MSX-2 computers moeten als extra de adresdecoder
ingebouwd worden omdat alleen in de NMS 8250/55/80 een standaard &HF4 adres heeft op
pen 4 van IC 159 ( 74LS139 ).

Inbouwen van een F4 register t.b.v. MSX-2+ inbouw in een Philips VG-8235/20
NMS 8220, NMS 8245, NMS 8250/55/80, Sony HB-500 en HB700.