32 bits I/O Cartridge
De 32 bits Input en Output cartridge is voorzien van 2x Z80 PIO en een Z80 CTC.
Schakelbaar op 4 I/O adressen.
Het schema is afgeleid van in de Elektuur beschreven versie omdat het
#BUSDIR signaal niet aanwezig was.
Softwarematig is deze cartridge gelijk aan de Elektuur versie echter nu ook bruikbaar
voor alle computers voorzien van I/O buffers zoals o.a. NMS 8250/55/80
en HB-700.